FÖR PERSONLIG SERVICE RING 08 667 97 07

Armstrong the shirt

Integritetspolicy

Introduktion

Vi hanterar dina personuppgifter med största försiktighet och respekt. Vi använder endast dina personuppgifter för att kunna genomföra våra tjänster till dig med högsta möjliga service. Vi kommer aldrig sälja några av dina personuppgifter till utomstående.

Ansvarig för dina personuppgifter

Strongarm AB
556543-6069
Box 5035
102 41 Stockholm

Vilka vi delar din information med

Vi delar endast din information till de tjänsteleverantörer vi behöver använda oss av för att kunna leverera våra tjänster till dig. Vi kräver alltid att våra tjänsteleverantörer skyddar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Nedan är en sammanställning av vilka vi kan behöva dela information med:

 • Tjänsteleverantör av IT-plattform.
 • Tjänsteleverantör av betallösningar.
 • Transport och logistikföretag för att skicka dina produkter.
 • Tjänsteleverantör för hantering av nyhetsbrevsutskick.
 • Tjänsteleverantör av bokföringsprogram.

Dina rättigheter

Vid frågor eller begäran kontakta oss på [email protected]

 • Rätt till tillgång:
  Du har rätt att begära information om vad vi har för personuppgifter om dig.
 • Rätt till rättelse:
  Du har rätt att begära att vi rättar till felaktiga uppgifter om dig och att komplettera med saknade uppgifter.
 • Rätt till radering:
  Du har rätt till att radera alla personuppgifter vi behandlar om dig. Det gäller inte personuppgifter vi enligt lag måste spara i bokföringssyfte eller personuppgifter vi måste ha för att kunna avsluta ett pågående ärende.
 • Rätt att neka direktmarknadsföring:
  Du har rätt att neka direktmarknadsföring. Du kan avregistrera dig från våra nyhetsbrev genom att klicka på avregistrera i själva nyhetsbrevet.
 • Rätt till dataportabilitet:
  Du har rätt att begära ut den information du har tillsett oss med för att flytta denna förutsatt att det är tekniskt möjligt.
 • Rätt till begränsning:
  Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du t.ex. anser att uppgifterna är felaktiga eller om du motsätter dig vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter.
 • Rätt att neka behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse:
  Du har rätt att neka att dina uppgifter behandlas av Armstrong the shirt baserat på våra berättigade intressen. Vi kommer inte fortsätta behandla dina uppgifter så länge det inte finns en legitim grund från vår sida eller rättsliga anledningar som väger starkare än dina rättigheter och intressen.
 • Rätt att framföra klagomål hos en tillsynsmyndighet:
  Om du anser att Armstrong the shirt behandlar dina uppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Bonusklubben

För att du ska kunna nyttja bonusklubben hanterar vi följande personuppgifter om du uppgett dessa:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, email, telefon och adress, samt lösenord.
 • Köphistorik.
 • Bonuspoäng.
 • Kundnummer.
 • Produktmåttprofil.
 • Föredragen storlek.

Vi sparar dessa uppgifter så länge du är medlem i bonusklubben och tills det att du väljer att gå ur den.

Direktmarknadsföring

Vi använder ditt förnamn, efternamn och email för att skicka ut marknadsföringserbjudanden i form av nyhetsbrev.
Du kan när du vill avregistrera dig genom att klicka på avregistrera/unsubscribe längst ned i nyhetsbrevet. Det går även bra att kontakta oss för att avregistrera.

Onlineköp

Varför använder vi dina personuppgifter? 
Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hantera, leverera och avisera dina beställningar. De används även för byten, returer och för att kunna kontakta dig vid eventuella problem med en beställning. Själva betalningen hanteras via en extern betallösningstjänst. Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja våra tjänster.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi vid onlineköp?

 • Kontaktuppgifter såsom namn, email, telefon och adress.
 • Orderinformation.

Om du är medlem i Armstrong The Shirts bonusklubb och loggar in och genomför ditt köp med ditt bonuskonto behandlar vi även dina personuppgifter i anslutning till ditt konto. Detta innefattar även kundnummer, köphistorik och bonuspoäng.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter som skickas till en tjänsteleverantör används endast i syfte att fullfölja en specifik tjänst. Observera att dessa tjänsteleverantörer måste hantera dina personuppgifter för att kunna fullfölja tjänsten. Till exempel måste vår transportleverantör ha din adress för att kunna leverera ditt paket.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi behåller dina uppgifter så länge du är aktiv kund hos oss.

Kundservice

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig och hantera dina frågor, byten, returer samt eventuella problem med din order. Detta kan komma att ske via email, telefon eller personlig service i butik.

Vilka personuppgifter kan vi komma att hantera vid kundservice?
Dessa uppgifter varierar beroende på ärendet, men kan innefatta upp till följande:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, email, telefon och adress.
 • Köphistorik.
 • Bonuspoäng.
 • Kundnummer.
 • Produktmåttprofil.
 • Föredragen storlek.
 • All korrespondens i ärendet.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina uppgifter vid kundservice så länge vi behöver för att kunna uppfylla bästa möjliga service. Om eventuell korrespondens inte längre kan bidra till en förbättrad service till dig tar vi bort denna information. Ett garanti eller reklamationsärende behöver sparas upp till 36 månader för att vi ska kunna hantera och följa upp ärendet på bästa sätt.

Cookies

En kaka/cookie är en textfil som sparas på din dator eller mobila enhet för att förbättra användandet av webbplatsen. Det behövs till exempel för att kunna spara dina produkter du lagt i varukorgen om du kommer tillbaka vid ett senare tillfälle. Du kan när du vill gå in på din webbläsare och ta bort alla cookies. Om du använder våra webbtjänster förutsätter vi att du godkänner användningen av cookies. Vill du inte använda cookies alls hjälper vi dig gärna att göra din beställning per telefon eller email.